Kiedy trzeba zmienić pozwolenie

Dwa lata temu uzyskałem pozwolenie na budowę. parę miesięcy później moje potomek uległo wypadkowi i obecnie może poruszać się jedynie na wózku inwalidzkim. Chciałbym, aby dom był przystosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Czy…

Rachunki powiernicze ograniczą ryzyko inwestorów

WYWIAD. Deweloperzy będą musieli informować klientów o stanie prawnym nieruchomości, a także o ryzyku związanym z finansowaniem inwestycji poza rachunkiem powierniczym.

„Nadbudowa wymaga zgody właścicieli”

Rozmawiamy z TYMOTEUSZEM BARAŃSKIM, prawnikiem z kancelarii Prawniczej I & Z – Do zbycia lokalu w nadbudowie budynku konieczne jest zawarcie poprzez kierownictwo wspólnoty mieszkaniowej umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej…

Więcej kontroli na budowach

audyt jakości materiałów na budowach, wprowadzenie instytucji kontrolowanego zakupu oraz kontrolowanie wyrobu, a nie producenta, owo propozycje zmian w ustawie o materiałach budowlanych.

Zamawiający i projektant mogą kooperować

Organizator przetargu może powołać wykonawcę projektu budowlanego jako biegłego przy wyborze wykonawcy robót.

Bez prospektu informacyjnego deweloper nie podpisze umowy

Przed zawarciem umowy o budowę mieszkania konsument będzie musiał dostać odkąd dewelopera prospekt informacyjny. aktualnie nie ma pan dostatecznej wiedzy o planowanej inwestycji.

Kiedy trzeba liczyć się z obowiązkiem zapłaty renty planistycznej

Osoby, które planują zbycie nieruchomości, muszą pamiętać o dodatkowych opłatach, jakie mogą być nałożone, jeśli uchwalono albo zmieniono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli z tego powodu wartość nieruchomości…

Zgoda inwestora nie wymaga formy pisemnej

Na zawarcie umowy wykonawcy z podwykonawcą przy robotach budowlanych inwestor może wyrazić zgodę poprzez każde zachowanie, które ujawnia ją w sposób dostateczny.

Pozwolenia będą ważne cztery lata

Zdaniem posłów sejmowej Komisji Infrastruktury
zbyt przewlekłe procedury przetargowe sprawiają, że konieczne
jest wydłużenie czasu ważności pozwolenia na budowę do czterech
lat.

Palikot o zminach w prawie budowlanym i o podatku liniowym

Sejmowa komitet „Przyjazne Państwo” chce znieść pozwolenia na budowę. Poinformował o tym w Programie Trzecim Polskiego Radia przewodniczący komisji, poseł Platformy Obywatelskiej Janusz Palikot.

Strona 1 260 z 1 261« Pierwsza...1 2571 2581 2591 2601 261